Welkom op NLfilmdoek.nl

Sinds 2006 is Neerlands Filmdoek (NLfilmdoek.nl) een toonaangevende en onafhankelijke website over Nederlandse en Vlaamse films en tv-series. De oprichters en medewerkers hebben zich belangeloos ingezet ter promotie van de Nederlands(talige) film. Medio 2015 is besloten de site enkel nog als naslagwerk te laten raadplegen en wordt er geen nieuwe content meer vervaardigd.

Disclaimer

NLfilmdoek.nl heeft haar uiterste best gedaan om van het materiaal op deze website de makers en rechthebbenden te achterhalen. Ook hebben wij ons ingespannen om de ons aangeleverde informatie en (beeld)materiaal – verstrekt door onder meer filmdistributeurs, PR- en marketingbedrijven, en filmproducenten – op de website zo verantwoord mogelijk te presenteren.

Het (beeld)materiaal dat op NLfilmdoek.nl wordt gepresenteerd is toegestaan onder het citaatrecht-beginsel. Alhoewel wij hierbij zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien een dergelijk situatie het geval lijkt verzoeken we onmiddellijk contact op te nemen.