web analytics

Column: Hoe bont kun je het maken? Heel bont, blijkbaar

Reacties zijn gesloten

Er is een bijzondere documentaire onderweg. ‘Hoe bont kun je het maken?’ van Willy Lindwer gaat over de Nederlandse bontindustrie. De cover is alvast origineel, stelt Jan Pieker Ekker vast.

De film schetst een evenwichtig beeld van argumenten voor en tegen de Nederlandse bontindustrie, volgens het persbericht. Onder andere de directeur van Bont voor Dieren, Marianne Thieme en een Hoogleraar Ethologie en Dierenwelzijn werken mee. Ook bontontwerper Django, diverse nertsenhouders en de directeur van het Nederlands Bont Instituut zijn van de partij.

Prima. Meer voorlichting over de bontindustrie kunnen we best gebruiken. Zo blijkt dat meer dan helft van de bontdragers niets eens weet welk dier er in zijn bontkraag is verwerkt.

Raar alleen dat er van dat evenwichtige beeld weinig is terug te vinden in het persbericht. Dat klinkt alsof de Nederlandse Federatie van Edelpersdierenhouders een flinke vinger in de pap heeft gehad.

Niet iedereen weet dat er een groot aantal nertsenhouderijen in Nederland zijn die met grote zorg nertsen houden. Het zijn veelal familiebedrijven met een lange traditie. 

Hoe romantisch. Je zal maar als baan wilde dieren in klein kooitjes stoppen en na zeven maanden vergassen. Dat praat niet lekker op verjaardagen. Maar goed, zelfs als ‘Hoe bont kun je het maken’ in feite een verkapte lobby is tegen het aanstaande verbod op nertsenfokkerijen, ben ik zeker bereid om de argumenten van de tegenpartij aan te horen. The Great Global Warming Swindle was ook interessant.

Zolang ik de dvd niet heb gezien, geef ik Willy Lindwer het voordeel van de twijfel. De regisseur heeft en flinke staat van dienst, met name op het gebied van documentaires over de Holocaust. Misschien is het alleen de opsteller van het persbericht die doet alsof we een beetje achterlijk zijn met zijn allen:

Het is een eyeopener voor velen, maar er wordt ook actie gevoerd om Nederland bontvrij te krijgen. Zou dat ooit gaan lukken bij zo’n enorme vraag naar dit product?

Joh, wat een gekkies,die mensen die het fokken van pelsdieren willen verbieden. 77 procent van de Nederlanders can be wrong, natuurlijk.