web analytics

Gezichtsbepalers van de Nederlandse cinema #1: Willy Mullens

Reacties zijn gesloten

In 2007 werd in opdracht van het Nederlands Film Festival de Canon van de Nederlandse Film gepresenteerd; 16 gezichtsbepalende films die de veelzijdigheid van de Nederlandse cinema moeten weerspiegelen. De commissie bestaande uit filmwetenschappers, historici, explicateurs en journalisten kozen voor een selectie van lange en korte films in zwart wit of kleur, met of zonder geluid, documentaires en animatiefilm. Aan de hand van de filmcanon presenteert NeerlandsFilmdoek een 16-delige reeks waarin de makers van deze gezichtsbepalende films centraal staan. Vandaag deel 1: Willy Mullens.

mesaventurevaneenfransheertjewillymullens

Willy Mullens
De in 1880 geboren Willy Mullens is misschien wel de grootste vaderlandse filmpionier en kan door zijn vele opdrachtfilms over Nederland en de monarchie zelfs als de “Vader van de Nederlandse Film” worden beschouwd. Nadat hij in Parijs een voorstelling van de gebroeders Lumière had gezien, begon hij rond de eeuwwisseling samen met zijn broer Bernhard de reizende bioscoop ‘Albert Frères’. In eerste instantie speelden de filmvertoningen zich af op kermissen, maar door de snel groeiende populariteit van het nieuwe medium verplaatsten de vertoningen zich in het tweede decennium van de 20e eeuw naar theaters of bioscopen. De ‘Albert Frères’ waren in de beginfase van de filmexplicatie absoluut de belangrijkste filmvertoners van Nederland. Naast filmexplicateur van een reisbioscoop begon Willy de Residentie-Bioscoop in Den Haag.

Haghe Film
In 1918 startte hij het productiebedrijf Haghe Film, dat gedurende het interbellum het grootste Nederlandse productiehuis zou zijn van opdracht- en reclamefilms. Mullens was tevens de grondleggers van het in 1921 opgerichte Nederlandsch Centraal Filmarchief dat zich sterk zou maken voor het behoud van filmnegatieven van documentaires, actualiteiten en stedenfilms. In ruil voor het archivariswerk ontving Mullens financiële steun voor de producties van Haghe Film.

Mullens maakte ten tijden van de Eerste Wereldoorlog enkele belangrijke opdrachtfilms voor de Nederlandse staat en legde meermaals de officiële bezoeken van Koningin Wilhelmina vast op film. Daarnaast maakte hij midden jaren ’20 in opdracht enkele filmexpedities naar Nederlands-Indië. Tot zijn belangrijkste films behoren niet alleen tientallen stedenfilms, maar ook de nationale producties Leger- en vlootfilm (1917) en Nederland (1921).

Pionier
De rol van Willy Mullens binnen de Nederlandse film is van onschatbare waarde geweest. Hij is de belangrijkste Nederlandse filmpionier op het gebied van de vroege filmvertoning, regisseerde en produceerde gedurende zijn leven meer dan 60 lange of korte films en documentaires, die soms zelfs koninklijke premières  genoten en was de grondlegger van het behoud van historisch beeldmateriaal.

Zijn in de filmcanon opgenomen komische film De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort (1905) is waarschijnlijk de oudst bewaard gebleven Nederlandse fictiefilm.