Disclaimer

De gehele inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd, aangepast en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verantwoording Afbeeldingen

Op alle gebruikte afbeeldingen berust voor zover bekend geen copyright of zijn deze ons ter publicatie aangeboden. Toch kunnen wij niet altijd de bron van de gebruikte afbeeldingen achterhalen. Mocht u van mening zijn dat op een afbeelding toch copyright berust, neem dan contact met ons op. Als dit het geval blijkt te zijn, wordt de afbeelding van deze website verwijderd.

Prijsvragen & Wedstrijden

Adresgegevens verzameld ten behoeve van prijsvragen worden na afloop van de betreffende prijsvraag vernietigd en worden niet aan derden verstrekt. Deelname geschiedt alleen bij vermelding van volledige adresgegevens en prijzen worden alleen naar adressen binnen Nederland verzonden. De redactie behoudt zich het recht voor om kandidaten uit te sluiten van acties. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het streven is om de prijzen binnen twee weken na het sluiten van de prijsvraag aan de winnaars te hebben toegestuurd. Helaas lukt dit niet altijd wegens de grote drukte bij de leveringsmaatschappijen. U kunt hierover ten alle tijden contact met ons opnemen.