web analytics

Nieuwe stimuleringsmaatregel steunt 34 projecten

Reacties zijn gesloten

34 filmprojecten ontvangen een incentive uit het budget van de nieuwe Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) voor een totaalbedrag van 8,5 miljoen euro. Voor deze 34 filmprojecten wordt in totaal 47,9 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland gerealiseerd.

Voor de eerste ronde van de nieuwe Stimuleringsmaatregel werden 37 aanvragen ingediend. 3 projecten konden niet tijdig voldoen aan de voorwaarden en werden teruggetrokken. 21 van de 34 gehonoreerde aanvragen zijn internationale coproducties van speelfilms en documentaires, waarbij een Nederlandse producent met een meerderheidsaandeel of minderheidsaandeel in de financiering betrokken is. De 13 overige aanvragen zijn Nederlandse filmproducties, waarvan bij 4 filmproducties wel sprake is van internationale cofinanciering.

Onder meer The Night of a Thousand Hours van scenarist/regisseur Virgil Widrich, een coproductie uit Oostenrijk (Amour Fou Vienna) met Luxemburg (Amour Fou Luxemburg) en Nederland (KeyFilm), The Lobster van regisseur/scenarist Yorgos Lanthimos, een coproductie uit Ierland (Element Pictures)  met Frankrijk (Haut et Court), Griekenland (Faliro House), Engeland (Scarlet Films) en Nederland (Lemming Film) en Schneider vs Bax van regisseur/scenarist Alex van Warmerdam, een coproductie uit Nederland (Graniet Film) en België (Czar TV) zijn ondersteund.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder Nederlands Filmfonds :’’De nieuwe Stimuleringsmaatregel heeft al bij de eerste indienronde zijn gunstig effect laten zien. Het is een uitgelezen instrument om meer werk voor internationale producties naar Nederland te halen en bedrijvigheid voor nationale producties in Nederland te houden. Op deze manier kunnen wij meer ontwikkel- en groeikansen bieden voor het bijzondere talent van creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven in de Nederlandse audiovisuele sector.’’

Eind vorig jaar besloot het Kabinet tot het invoeren van een filmspecifieke maatregel in de vorm van een cash rebate om een gezond productieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Het besluit werd genomen na de Kamermotie Bergkamp/Monasch van 3 juli. Het ministerie van OCW en het Fonds ontwierpen de maatregel na uitvoerige consultatie van de filmsector. De regeling werd in combinatie met de introductie van de Netherlands Film Commission dit voorjaar tijdens het filmfestival van Cannes onder grote internationale belangstelling gelanceerd.

Het overzicht van de 34 filmprojecten die een bijdrage ontvangen is bijgevoegd. De eerstvolgende indiendeadline is 2 september 2014. Voor deze ronde is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.