web analytics

‘Dit is een voorbode van wat nationaal staat te gebeuren’

Reacties zijn gesloten

Jacques van Heijningen over de opheffing van het Rotterdam Media Fonds.

De afgelopen vijftien jaar participeerde het Rotterdam Media Fonds (RMF) in een kleine duizend films, waarvan zo’n 250 lange speelfilms. Begin dit jaar besloot de gemeente Rotterdam echter de stekker uit het fonds te trekken, door de jaarlijks 2,4 miljoen euro subsidie stop te zetten. Jacques van Heijningen, directeur van het Fonds sinds begin 2000, snapt er niks van. ‘Het wil er maar niet bij ze in dat we een investeringsfonds zijn, geen subsidiefonds.’

Dertig miljoen investeerde de gemeente Rotterdam de afgelopen vijftien jaar in het RMF, ‘maar voor elke euro die erin werd gelegd, keerden er drie terug,’ aldus Van Heijningen. ‘Er golden allerlei regels, die ervoor zorgden dat Rotterdam profiteerde van de investeringen. Zo moest minstens het dubbele van het subsidiebedrag weer in Rotterdam worden uitgegeven en leverde het zichtbaar zijn van de stad enorm veel ‘gratis’ reclame op. Rotterdam is op de kaart gezet, niet alleen als creatieve media-omgeving, maar ook als stad an sich.’

Nu dit allemaal wegvalt, ziet Van Heijningen de toekomst van Rotterdam somber in. ‘Waar we in vijftien jaar groot mee zijn geworden, verdwijnt. We vallen terug naar de jaren zeventig, toen de stad een klein, onbeduidend plaatsje was. Ik heb drie maanden lang geprobeerd de gemeentebestuurders te overtuigen, maar het is alsof ze niet luisteren. Na anderhalve minuut staren ze naar het plafond. Een van de belangrijkste lessen in de economie is: nooit in investeringen snijden. Maar ze doen het toch. Dit is de doodsteek voor Rotterdam en een voorbode voor wat er nationaal staat te gebeuren.’