web analytics

Calimucho – Ralf, Manfred & Joshy Huppertz

Reacties zijn gesloten

Calimucho is film die ergens in een grijs gebied tussen fictie en documentaire te plaatsen is. De muziek voor de film is gemaakt en gezongen door de Duitsers Ralf, Manfred & Joshy Huppertz. In de film vervullen deze de rol van de muzikanten die de muziek componeren voor de vele circusacts, maar geven ook door middel van liedjes commentaar op wat er in de film gebeurt.

 

 

 

Score-bespreking
Het idee kwam van producent Stienette Boskloper. Het gegeven ontleende men aan de Griekse Oudheid, toen men bij toneelopvoeringen van Griekse tragedies een koor gebruikte om te verwoorden wat er gaande was. Eigenlijk een voorloper van filmmuziek zoals wij die nu kennen. Ralf, Manfred & Joshy werd uitgelegd waar de liedjes over moesten gaan en ter plekke, voor de camera, begon het trio met het verzinnen en repeteren van de muziek. Ook de onenigheden over veranderingen van akkoorden zitten gewoon in de film gemonteerd.

 

Dat niet iedereen het leuk vindt dat de heren commentaar gaven op de karakters blijkt wel uit de komische scene waarin de hoofdrolspeelster hun stroomtoevoer van de caravan afsluit om de muziek te stoppen. Met zo’n docudrama aanpak zouden de heren Huppertz de kijker weleens af kunnen leiden, maar dat doen ze niet. Het feit dat ze onderdeel uitmaken van het circus, en niet fungeren als spontane intermezzo’s uit het niets, werkt in hun voordeel.

 

Lees hier meer over de film.