web analytics

Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek 2013 naar Bor Beekman en Paul Verhoeven & Rob van Scheers

Reacties zijn gesloten

Donderdag 26 september om 17.30 uur is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek uitgereikt. De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek is voor de negende keer uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Dit jaar mochten twee winnaars de prijs in ontvangst nemen: Bor Beekman voor zijn artikelen en interviews in de filmbijlage van de Volkskrant en Paul Verhoeven/Rob van Scheers voor het boek ‘Volgens Verhoeven’.

Bor Beekman: Artikelen en interviews in de filmbijlage van de Volkskrant 
De achtergrondartikelen en interviews in de wekelijkse filmbijlage in het culturele katern van de Volkskrant spelen een zeer belangrijke rol in het Nederlandse filmlandschap. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Volkskrantredacteur Bor Beekman daar de stuwende kracht achter is. Hij bereidt zijn achtergrondartikelen en interviews (met bijvoorbeeld Robby Muller, Alex van Warmerdam tot en met Nicole Kidman) goed voor en schrijft met een gedegen kennis van zaken en met open vizier. Dat maakt zijn artikelen uitermate boeiend en ze getuigen tegelijkertijd van een grote liefde voor film. Zijn journalistieke covering van de grote filmfestivals, de filmproblematiek en de trends zijn van belang, voor een breed publiek interessant en altijd dienstbaar aan het onderwerp.

Paul Verhoeven en Rob van Scheers: Volgens Verhoeven. De Bezige Bij, 2012 
Regisseur Paul Verhoeven bespreekt met Rob van Scheers een aantal klassieke films, die hem om uiteenlopende redenen boeien. Veelvuldig legt Verhoeven verbanden met zijn eigen werk of met zijn levenservaringen. Het basisprincipe is steeds een uitleg waarom een film bewondering verdient of juist aan een genuanceerde en onderbouwde kritiek blootgesteld moet worden. De weerslag van hun gesprekken verscheen als wekelijkse reeks in de Volkskrant, waarvan 65 teksten in 2012 zijn gebundeld. Paul Verhoeven ziet kans basisinformatie te verstrekken zonder saai te worden en het lukt hem inzichtrijke analyses te maken zonder in vakjargon te vervallen. Rob van Scheers fungeert als onmisbare aangever en als eindredacteur. In 2013 heeft hun gezamenlijk project zich voortgezet in de Volkskrant.

De prijswinnaars zijn vastgesteld na een stemming op www.filmjournalistiek.net door leden van Dutch Directors Guild (DDG),  Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN),  Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers, op basis van een ‘shortlist’ van vijf publicaties voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 15 juni 2012 en 15 juni 2013.

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 Euro (verdeeld onder beide winnaars), een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij “de kunst van het schouwen”. De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van De Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.